Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.
Historia

 

Vrena Station.
Mittpunkten i Vrena. Här har tåg gått sedan 1875.
Person & Godshantering. Leveranser till tegelbruk, sågen, boardfabrik och Gullfiber.

Vad är mer centralt än en Tågstation.
Vrena Station har stått i malpåse en tid.
Tanken är att den nu skall börja sin nya blomstring. 
Man skall ha möjlighet att röra sig i lokalerna, åka ånglok i museial verksamhet  tillsammans med FSJV, och mycket mer. 


Nedan ett utdrag från information som finns på nätet.
Länk till hela artikeln nedan

http://www.vsjs.org/Stationer/Vrena/vrena.pdf

1873 = Stationshuset börjar byggas för trafikstarten av järnvägen 1875.

1875 = Vid trafikens start så vid anhalten finnes stationshus med tillhörande avträde.

1889 = Ett separat boningshus för stationsinspektorn uppfördes under året.

1893 = Stationshusets tak, tidigare asfaltspapp, täcktes med tegel. Samtidigt reparades stationshusen invändigt.

1899 = Ny tvätt- och bagarstuga har uppförts invid stationen.

1908 = Stationshuset har invändigt genomgått en fullständig reparation och delvis förändring av bostadslägenheten.

1911 = Inlett vatten- och avloppsledning i stationshuset

1938 - 1939 = Åren ombyggdes och renoverades stationshuset fullständigt invändigt, bland annat med centralvärme, vatten och avlopp. Stationshuset exteriör bibehölls intakt, huset är ett en- och en halvvånings stationshus i timmer, lägenheten var om 3 rum och kök.

1942 = Uthuset vid stationen rivs.

1962 = Stationshuset genomgick en större omfattande ut- och invändig modernisering. Expeditionslokalerna och väntsalen gjordes om och ett godsmagasin iordningställdes i stationshuset.

1963 = Manskapsrum för banpersonalen har iordningsställts i stationshuset.

1979 = Stationshusets interiör har förändrats, då vänthall och övriga lokaler i nedervåningen byggdes om till att enbart vara en personalrum och ett styckegodsrum.

2006 = Stationshuset med byggnadsn:r 42210 behövs ej längre för järnvägsverksamheten och ska avvecklas.

2007.11.30 = Stationshuset skulle säljas till Nyköpings kommun som i sin tur ska hyra ut det till lokala föreningar i Vrena. (varför det inte gick vet jag inte)

2009 = Stationshuset får kraftiga vattenskador då huvud vatten ledningen fryser sönder pga en miss med oljepåfyllning till pannan.

2009 = Sanering efter vattenskadan tar vid. Samtliga golv bryts upp och huset asbets saneras samtidigt. Kostnaderna för renovering blir för höga så komunen backar i frågan att köpa och hyra ut till föreningslivet.

2010 = Vrena station är ute för försäljning och fastigheten är under avstyckning under november-december månad. Trafikverket är säljare.

2011.05.30 = EnergiBiten köper stationshuset.Cookie Policy

This site uses cookies to store information on your computer.

Do you accept?